Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Huệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Linh Tây
Quận/huyện Quận Thủ Đức
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1155 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9669 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này