Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đăng Dung
Giới tính Nam
Đơn vị trường TH Hanh Cù
Tỉnh/thành Phú Thọ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 320 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3692 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này