Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên lê thị hoa
Giới tính Nữ
Đơn vị trường MG tuổi ngọc
Tỉnh/thành GiaLai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 258 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này