Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Sen Ngan Chu
Giới tính Nữ
Đơn vị trường THCS Dìn chin
Tỉnh/thành lào cai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 471 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này