Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thái Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Lý Thường Kiệt
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 739 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5666 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này