Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Anh Lâm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Hải An
Quận/huyện Quận Hải An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 798 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 626 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này