Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đinh Thị Minh Nguyệt
Giới tính Nữ
Đơn vị mn ha tinh
Tỉnh/thành ha tinh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 585 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này