Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Linh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Đăk Ơ
Quận/huyện Huyện Bù Gia Mập
Tỉnh/thành Bình Phước
Giới thiệu Sinh Viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 255 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 104 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này