Thông tin thành viên

45093.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên ThS. Phan Hữu Hớn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phhon
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Chiến Sĩ Thi Đua
Xác thực bởi Nguyễn Tuấn Hiển, Nguyễn Minh Hà
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1701 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 252 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này