Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THPTLê Lợi
Tỉnh/thành Đà nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 160 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2199 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 84 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này