Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lai Thi Sen
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trầnvăn Ơn
Quận/huyện Quận Gò Vấp
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 898 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 24634 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 263 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 552739 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này