Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Linh
Giới tính Nam
Đơn vị Trường Tiểu học Khánh An
Tỉnh/thành Ninh Bình
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 46 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 301 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4874 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này