Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mai Huu Tam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Quận/huyện Quận 7
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 105 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13200 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 34579 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này