Thông tin thành viên

28696.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Hoàng Hữu Cánh
Giới tính Nam
Website https://hoanghuucanhhtr.violet.vn
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị P. HT Trường Tiểu học Hồng Trung A Lưới
Quận/huyện Huyện A Lưới
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Hoàng Hữu Hẽo
Đã đưa lên 560 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 649 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1690 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29053 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này