Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tạ Xuân Thuỷ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
Quận/huyện Quận 3
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 13574 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1387 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 546696 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này