Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Truyền
Giới tính Nữ
Đơn vị minhtruyen1804@yahoo.com
Tỉnh/thành tp Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 327 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 66 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này