Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Quang Trung
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vutrungedu
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Thạnh An 2
Quận/huyện Huyện Vĩnh Thạnh
Tỉnh/thành Cần Thơ
Giới thiệu Tôi là cán bộ quản lý từ năm 2006 đến nay. trường đã 2 năm đạt lao động xuất sắc. hiện đang thực hiện công nghệ hóa TT trong quản lý và giảng dạy
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2133 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3554 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này