Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Trinh
Giới tính Nữ
Đơn vị TH Kim Đồng
Tỉnh/thành Quảng Nam
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1688 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này