Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Bùi thị thùy
Giới tính Nữ
Tỉnh/thành ĐỒNG THÁP
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 125 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này