Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Thị Bắc
Giới tính Nữ
Đơn vị Bình Minh
Tỉnh/thành Hưng Yên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 294 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này