Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên nguyễn bùi minh
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Đồng Hợp
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 63 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này