Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Diễm My
Giới tính Nữ
Website https://diemmynguyen6123.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Quận 6
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 1
Giới thiệu Yêu thích âm nhạc và mỹ thuật.
Xác thực bởi Hoàng Hữu Cánh, Lê Minh Bằng
Đã đưa lên 2958 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 127 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3092 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 288420 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này