Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Yến
Giới tính Nữ
Đơn vị MN Hướng Dương
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 399 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này