Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Minh Hòa
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường mn cẩm phú
Tỉnh/thành Cẩm phả quảng ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 71 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này