Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hưng
Giới tính Nam
Website https://hunganhqn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Yên Hưng
Quận/huyện Huyện Yên Hưng
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Đăng Điệp, Hoàng Khắc Lợi
Đã đưa lên 1518 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 9143 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1074 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 54589 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này