Chào mừng quý vị đến với Website Trường Tiểu học Lam Sơn - Quận 6.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Mẫu bảng chấm diểm UBKT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Diễm My (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:48' 04-05-2015
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
LĐLĐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS. Tiểu học Lam Sơn. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 6, ngày… tháng … năm 20….

TIÊU CHUẨN VÀ THANG ĐIỂM
(Bản kèm theo Hướng dẫn số 303/HD-UBKT ngày 02 tháng 03 năm 2010 của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)
Nội dung tiêu chuẩn
Điểm chuẩn
Điểm tự chấm
Điểm phúc tra

Tiêu chuẩn 1
20 điểm 1. Xây dựng kịp thời và triển khai thực hiện quy chế hoạt động UBKT nhiệm kỳ, chương trình hoạt động UBKT trong năm; chỉ đạo kịp thời có hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra cấp dưới.
4 2. Thực hiện chế độ sinh hoạt Ủy ban Kiểm tra đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn; tham dự đầy đủ các cuộc họp do Ủy ban Kiểm tra CĐ cấp triệu tập
4 3. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp;
3 4. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời với Ủy Ban Kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp
3 5. Tổ chức thực hiện có chất lượng việc bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với Ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn cấp mình và Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra công đoàn câp dưới; hoặc cử cán bộ kiểm tra đi bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp cơ sở.
6Tiêu chuẩn 2
20 điểm 1. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn;
3 2. Theo dõi việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn ở cùng cấp đảm bảo chất lượng (một nhiệm kỳ kiểm tra ít nhất một lần);
6 3. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với cấp dưới đảm bảo chất lượng (công đoàn cấp trên của CĐCS kiểm tra ít nhất 10%, trường hợp có trên 50 đơn vị cấp dưới trực tiếp thì kiểm tra ít nhất 5%, công đoàn cấp tỉnh, ngành TW, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn kiểm tra ít nhất 5% đơn vị cấp dưới trực tiếp);
7 4. Theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra; quản lý và lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn theo quy định.
4Tiêu chuẩn 3
10 điểm 1. Chủ động tìm hiểu, phát hiện dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn;
2 2. Thực hiện kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn ở cùng cấp;
3 3. Thực hiện kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn ở cấp dưới;
3 4. Theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra; quản lý và lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định.
2Tiêu chuẩn 4
30 điểm 1. Thực hiện việc kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp đảm bảo chất lượng
7 2. Thực hiện tốt kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế cấp dưới đảm bảo chất lượng (công đoàn cấp trên trực tiếp của CĐCS kiểm tra ít nhất 15%, trường hợp có trên 50 đơn vị cấp dưới trực tiếp thì kiểm tra ít nhất 10%; công đoàn cấp tỉnh, ngành TW, Tổng công ty trực thuộc TLĐ kiểm tra ít nhất 10% đơn vị cấp dưới trực tiếp);
8 3. Tham gia kiểm tra, giám sát việc lập dự toán, quyết toán ngân sách công đoàn hàng năm của đơn vị (chú ý tổng hợp dự toán, quyết toán của công đoàn cấp dưới);
4 4. Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt của công đoàn cùng cấp (ít nhất 2 lần/năm)
 
Gửi ý kiến