Chào mừng quý vị đến với Website Trường Tiểu học Lam Sơn - Quận 6.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Luật lao động 2012

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bảy (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:40' 14-10-2013
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2012

Bộ luật số 10/2012/QH13 được thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, công bố ngày 2 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013.

 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Việc làm
Chương III: Hợp đồng lao động
Chương IV: Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề
Chương V: Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
Chương VI: Tiền lương
Chương VII: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Chương VIII: Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Chương IX: An toàn lao động, vệ sinh lao động
Chương X: Những quy định riêng đối với lao động nữ
Chương XI: Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác
Chương XII: Bảo hiểm xã hội
Chương XIII: Công đoàn
Chương XIV: Giải quyết tranh chấp lao động
Chương XV: Quản lý nhà nước về lao động
Chương XVI: Thanh tra lao động, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động
Chương XVII: Điều khoản thi hành

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng


Đương likn
http://vi.wikisource.org/wiki/B%E1%BB%99_lu%E1%BA%ADt_Lao_%C4%91%E1%BB%99ng_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam_2012 
Gửi ý kiến