Chào mừng quý vị đến với Website Trường Tiểu học Lam Sơn - Quận 6.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Cùng nhau học tập >

Toán 5

 

Bài 1:Tìm 1 phân số biết rằng tổng cũa tử số và mẫu số là 210 và biết nếu chuyển từ mẫu số lên tử số 24 đơn vị thì ta được phân số mới bằng 1.

 

Bài 2: Tìm số 8a3b biết số đó chia hết cho 2 và 5 còn chia cho 9 thì dư 8.

 

Bài 3: Tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 thì đư 4.

 

Bài 4: Tìm 2 số chẵn biết tổng giũa chúng bằng 340 và biết giữa 2 số đó còn 1 số chẵn khác.

 

Bài 5: Tìm 2 số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng bằng 272.

 

Bài 6: Tìm 2 số tự nhiên biết tổng giữa chúng bằng 585 và biết giữa chúng 1 có tất cả 6 số lẻ.

 

 

tham hảo bài giải

Bài 1: Khi chuyển từ mẫu số lên tử số 24 đơn vị thì tổng cũa tử số và mẫu số vẫn không đổi. và hiệu giữa mẫu số và tử số là 24 x 2 = 48.

 

=> Mẫu số: (210 + 48) : 2 = 129; Tử số: 129 - 48 = 81

 

Bài 2: Số 8a3b chia hết cho 2 và 5 nên b = 0.

 

8a3b chia cho 9 dư 8 nên 8 + a + 3 + 0 - 8 = a + 3 chia hết cho 9

 

=> a = 6. Số phải tìm là 8630

 

Bài 3: Số 3a7b chia hết cho 2 và chia cho 5 thì đư 4 nên b = 4.

 

Số 3a7b chia hết cho 9 nên 3 + a + 7 + 4 = a + 14 chia hết cho 9

 

=> a = 4. Vậy số phải tìm là: 3474.

 

Bài 4:Giữa 2 số chẵn có 1 số chẵn khác nên hiệu của chúng ba8ng2 x 2 = 4

 

Số lớn là: (340 + 4) : 2 = 172

 

Số bé: 340 - 172 = 168

 

Bài 5: Hiệu 2 số lẻ liên tiếp là 2 nên

 

Số lớn: 272 + 2) : 2 = 137

 

Số bé: 272 - 137 = 135

 

Bài 6: Vì tổng 2 số tự nhiên bằng 585 nên trong hai số này sẽ có một số chẵn và một số lẻ.

 

giữa chúng lại có tất cả 6 số lẻ nên hiệu là: 6 x 2 + 1 = 13

 

Số lớn: (585 + 13) : 2 = 299

 

Số bé: 585 - 299 = 286


Nhắn tin cho tác giả
Trần Công Thanh @ 01:39 27/12/2013
Số lượt xem: 667
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến