Chào mừng quý vị đến với Website Trường Tiểu học Lam Sơn - Quận 6.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Thông báo của trường >

Danh sach hoc sinh lop 5/11

Danh sach hoc sinh lop 5/11

 

1

TRẦN LÊ TUẤN

ANH

26/07/1998

5/11

N37/1D - CXA

2

TRẦN XUÂN

ANH

30/07/2000

5/11

936/7HẬU GIANG

3

TRƯƠNG KHẮC

ĐẠT

16/01/2000

5/11

336/16/2NVL

4

ĐẶNG HƯƠNG

GIANG

24/01/2000

5/11

475/7AHÙNG VƯƠNG

5

LÊ THANH

HIẾU

22/11/2000

5/11

426/19NVL

6

VÕ ĐẶNG THỊ QUẾ

HƯƠNG

23/01/2000

5/11

475/10 BISKDVƯƠNG

7

NGUYỄN PHƯƠNG

HUY

15/12/2000

5/11

218N.V. LUÔNG

8

THÁI ĐÌNH

KHANG

29/03/2000

5/11

526B/ 18HẬU GIANG

9

HÀ NGỌC

KHANG

05/02/2000

5/11

L36/39/12ACXPLA

10

NGUYỄN THỊ THUÝ

KIỀU

14/11/2000

5/11

M39/86CXPLA

11

ĐẶNG HOÀNG

LONG

11/02/2000

5/11

674HẬU GIANG

12

NGUYỄN HẢI

LONG

29/12/2000

5/11

77/29 KDVƯƠNG

13

VƯƠNG TRẦN TUỆ

MẪN

26/10/2000

5/11

628/16HẬU GIANG

14

BÙI THỊ NGỌC

MY

24/12/2000

5/11

693HẬU GIANG

15

LÊ HUỲNH BÍCH

NGỌC

29/10/2000

5/11

L33CXPLA

16

HUỲNH THANH

NHÃ

19/03/2000

5/11

N37/71CXPLA

17

NGUYỄN NGỌC MINH

NHI

26/09/2000

5/11

335//83HÙNG VƯƠNG

18

LÊ HỒNG HÂN

NHIÊN

15/08/2000

5/11

336/16/1NVL

19

HỒ THANH

NHIÊN

20/11/2000

5/11

R23/37/36AHÙNG VƯƠNG

20

MÃ HÁN

OANH

05/05/2000

5/11

995/92/2BHÔNG BÀNG

21

HUỲNH THANH

PHONG

25/05/2000

5/11

315/28NVL

22

ĐẶNG BỘI

PHƯƠNG

16/10/2000

5/11

155ECHÔ LỚN

23

HUỲNH TĂNG TÚ

QUYÊN

08/10/2000

5/11

335/84LHÙNG VƯƠNG

24

VÕ THANH

SANG

24/01/2000

5/11

549B/8HẬU GIANG

25

NGUYỄN THÁI

SƠN

07/07/2000

5/11

335/93HÙNG VƯƠNG

26

TRƯƠNG HỒNG

THÁI

03/09/2000

5/11

385B/2AHẬU GIANG

27

LÊ VÕ HOÀNG

THÁI

11/10/2000

5/11

R23/37/21/14CXPLA

28

NGUYỄN HỮU

THỌ

26/04/2000

5/11

D6CXPLA

29

LÊ THỊ HƯƠNG

THUỲ

25/12/2000

5/11

945/1HẬU GIANG

30

LÂM GIA

THUẬN

04/12/2000

5/11

184 N. V. LUÔNG

31

VIÊN NGỌC BẢO

TRÂN

09/11/2000

5/11

450 BISHẬU GIANG

32

NG TRỊNH HUYỀN

TRINH

24/05/2000

5/11

336/45/2NVL

33

NGUYỄN ĐỨC

TRƯỜNG

02/03/2000

5/11

L36/4CXPLA

34

TÔ THANH

TUYỀN

01/01/2000

5/11

M35/5/45CXPLA

35

VÕ ANH

TUẤN

19/05/2000

5/11

402/17HẬU GIANG

36

NGUYỄN NGỌC NHÃ

UYÊN

05/06/2000

5/11

799 LẦU 4 PHÒNG 1

37

HUỲNH THANH

UYỂN

21/12/1999

5/11

335/84HÙNG VƯƠNG

38

THÂN THỤY ÁI

VÂN

18/08/2000

5/11

240/11/38 ANVL

39

NGUYỄN THUÝ

VY

24/04/2000

5/11

14L KP3MỸ THỨC TƯ


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Diễm My @ 19:23 26/02/2015
Số lượt xem: 1738
Số lượt thích: 0 người
Avatar

http://diemmynguyen6123.violet.vn/document/show/entry_id/5841072


 
Gửi ý kiến