Chào mừng quý vị đến với Website Trường Tiểu học Lam Sơn - Quận 6.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Giáo án > Tài liêu (Dạng GA) > (35 bài)

Thumbnail

dân chủ và đại đoàn kết dân tôc

Ngày gửi: 2015-12-04 05:21:41

Thumbnail

Truyền thống 20.11

Ngày gửi: 2015-11-19 05:57:23

Thumbnail

QD 16/2016 Chuơng trinh GD ti...

Ngày gửi: 2015-09-25 07:07:38

Thumbnail

QD 14/2007 Chuẩn nghề nghiệp ...

Ngày gửi: 2015-09-25 06:54:23

Thumbnail

TT 59/2012 Tiêu chuẩn đánh gi...

Ngày gửi: 2015-09-25 06:45:25

Thumbnail

TT 42/2012 Quy dịnh tiêu chuẩ...

Ngày gửi: 2015-09-25 06:37:14

Thumbnail

TT30/2014 Quy định đánh giá H...

Ngày gửi: 2015-09-25 06:35:49

Thumbnail

QĐ 16/2006 CTrình GDPT

Ngày gửi: 2015-09-24 23:24:19

Thumbnail

TT 21/2010 V/v điều lệ hội th...

Ngày gửi: 2015-09-24 22:57:19

Thumbnail

TT 50/2012 V/V sửa đổi, bổ su...

Ngày gửi: 2015-09-24 22:35:53

Thumbnail

TT 41/2010 v/v Điều lệ trường...

Ngày gửi: 2015-09-24 22:24:50

Thumbnail

CACH GHI HOC BA TIEU HOC

Ngày gửi: 2015-04-26 20:03:24

Thumbnail

Gợi ý Nhận xét và Ghi học bạ ...

Ngày gửi: 2015-04-26 20:03:04

Thumbnail

Luật lao động 2012

Ngày gửi: 2013-10-14 05:40:07

Thumbnail

Lịch sử ngày 8/3-KN Hai Bà Tr...

Ngày gửi: 2013-03-05 12:14:45

Thumbnail

Mẹ VNAH Bùi Thị Mè

Ngày gửi: 2013-03-05 12:14:19

Thumbnail

Nhọc nhằn đời nữ công nhân

Ngày gửi: 2012-09-25 20:56:21

Thumbnail

Chủ tịch công đoàn của tôi

Ngày gửi: 2012-09-25 08:42:23

Thumbnail

Tìm hiểu Luật bình đẳng giới ...

Ngày gửi: 2012-09-20 12:31:43

Thumbnail

Tìm hiểu Luật bình đẳng giới ...

Ngày gửi: 2012-09-20 12:21:09

Thumbnail

BB đóng góp ý kiến dự thảocho...

Ngày gửi: 2012-09-12 21:59:47

Thumbnail

TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ VIỆT...

Ngày gửi: 2012-09-10 09:12:08

Thumbnail

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU QUAN HỆ H...

Ngày gửi: 2012-09-06 22:18:46

Thumbnail

Mâũ HD Đai Hội Công Đoàn

Ngày gửi: 2012-09-04 07:11:00

Thumbnail

KH hoạt động UBKT năm học 201...

Ngày gửi: 2012-08-31 13:59:23

Thumbnail

BB bầu UBKT và Tờ trình chuẩn y

Ngày gửi: 2012-08-31 12:16:09

Thumbnail

mẫu BB công đoàn

Ngày gửi: 2012-08-31 11:12:40

Thumbnail

BB hội nghị lần 1 BCH công đoàn

Ngày gửi: 2012-08-31 07:57:09

Thumbnail

MẪU VB ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Ngày gửi: 2012-08-29 17:19:41

Thumbnail

BB Đóng góp ý kiến dự thảo ĐH...

Ngày gửi: 2012-08-16 09:27:33

Thumbnail

BC UBKT CĐ NK 2010-2012 và ...

Ngày gửi: 2012-07-24 07:05:34

Thumbnail

Mâũ BBKT tiền mặt

Ngày gửi: 2012-07-20 10:48:02

Thumbnail

Mâũ BBKT điêù lệ

Ngày gửi: 2012-07-20 10:47:03

Thumbnail

Mâũ BBKT tài chính

Ngày gửi: 2012-07-20 10:46:10

Thumbnail

BC tình hình Đv dự Đại Hôi CĐCS

Ngày gửi: 2012-07-20 10:44:21